Forside Om Sk

Om SK

Prøven i Skriftlige Kompetencer (SK-prøven) er en digital test til elever i 5.-7. klasse.

Prøven tager under 70 minutter og kan dermed gennemføres i et dobbeltmodul.

Materialet tager udgangspunkt i kompetencemålet for Fremstilling for faget dansk og beskæftiger sig med fire forskellige teksttyper: instruerende, fortællende, argumenterende og beskrivende, herunder genrerne: opskrift, science fiction-tekst, anmeldelse og fagtekst.

SK-prøven er en skriveprøve, hvor eleven ud fra de forskellige skriveoplæg selv skal producere en kort tekst. Prøven består af 5 opgaver: 4 skriveprøver og en korrekturopgave, der tester elevens evner i forhold til tegnsætning, retstavning og brug af afsnit.

Prøven giver læreren et samlet overblik over elevernes skriveproces samt en rapport, der går i dybden med den enkelte elevs kompetencer.

Under elevernes skrivning indsamler prøven information om skriveprocessen, som giver læreren viden om elevernes eventuelle udfordringer med at skrive. Materialet anviser også, hvad man efterfølgende kan sætte fokus på i undervisningen for at styrke elevernes skrivning.

Prøven indeholder et maskinlæringsmodul, der bedømmer elevernes præstation, som supplement til lærerens egen bedømmelse. Se lærervejledningen for mere information om maskinlæring.

Licens

SK-testen sælges som licens til enkeltelever eller hele klasser (op til 28 elever).

Priser ekskl. moms

Lærervejledning:

340 kr. pr. stk.

Klasselicens:

280 kr. pr. klasse

Elevlicens:

30 kr. pr. elev

Det får læreren

  • Et bredt indtryk af elevens skriftlige kompetencer på tværs af forskellige teksttyper.

  • En rapport over hver enkelt elevs skriftlige kompetencer, som fx kan bruges til at give eleven feedback og til skole-hjem-samtaler.

  • Detaljeret information om elevens skriveproces og skrivekompetencer.

  • Hurtigt overblik over klassens resultater og en ’second opinion’ af egen vurdering af eleven på baggrund af maskinlæringsmodulet.

Det får eleven

  • En alsidig og motiverende skriveprøve med forskellige skriveoplæg.

  • Nuanceret feedback fra læreren om egen skriveproces og skrivekompetence.

Systemkrav

SK-testen kan anvendes på PC og Mac og kan tilgås via Chrome, Safari og Microsoft Edge.